De Zonnehoeve boerderij van het jaar 2003

2003 was het jaar van de boerderij. Er werden allerlei activiteiten op of om boerderijen opgezet. Zo was er ook een verkiezing voor de mooiste boerderij van Nederland.
In 2000 hadden we de prijs gekregen voor de mooiste boerderij van Zeeland. Wij mochten Zeeland vertegenwoordigen voor de landelijke verkiezing. Tot onze grote verbazing werden wij uitgekozen en kregen de prijs voor de mooiste boerderij van Nederland!. De prijs werd op 25 oktober 2003 uitgereikt in Amersfoort, door Staatssecretaris mevrouw Medy van der Laan.

De jury schreef het volgende over onze boerderij in hun juryrapport:

“Bij deze grote Zeeuwse boerderij gaan verleden, heden en toekomst op voorbeeldige wijze hand in hand. De cultuurhistorische waarden van het traditionele boerenerf met al zijn historische gebouwen uit verschillende perioden, de bijzondere beplantingen en andere erfonderdelen zijn hier door liefdevol onderhoud vrijwel geheel bewaard gebleven, terwijl de dynamiek van het bedrijf door een uitgekiende toevoeging van nieuwe elementen gewaardborgd is.

De historische gebouwen zijn goed onderhouden en waar nodig op terughoudende wijze aangepast aan de eisen van het moderne leven. De voor het moderne landbouwbedrijf noodzakelijke nieuwe bedrijfsgebouwen zijn qua architectuur en kleurgebruik goed afgestemd op de regionale bouwtradities, en laten door een zorgvuldig gekozen situering het oude erf in zijn waarde. Het silhouet van de historische boerderij met zijn erfbeplanting is daardoor intact gebleven en vormt een kenmerkend en sfeer bepalend element in het omringende landschap.

De agrarische functie is hier gecombineerd met een tweede bedrijfstak in de vorm van een kleinschalige landschapscamping.
Deze is op zodanige wijze ingepast in zowel het oude boerenerf als in het omringende landschap, dat beide functies elkaar optimaal versterken. De tweede bedrijfstak biedt een nieuwe bestemming aan bijgebouwen die niet meer geschikt zijn voor het moderne landbouwbedrijf, terwijl de agrarische functie van de boerderij voor de campinggasten een duidelijke meerwaarde biedt. Deze zorgt voor een levendige omgeving waarbij de functionele band met het verleden behouden blijft en maakt dat het erf bovendien voor een breder publiek toegangkelijk is. De looplijnen van de boer en de recreant kruisen elkaar hier letterlijk. Naast boerenerf en camping wordt een 2 hectare groot natuurgebied beheerd, waarbij speciale aandacht is besteed aan voor de regio kenmerkende cultuurhistorische landschappelijke elementen.

De boerderij vormt met dit alles een wezenlijke verrijking van zijn omgeving. In een regio waar de historische boerderijen onder steeds grotere druk komen te staan, vormt boerderij De Zonnehoeve een voor velen inspirerend voorbeeld van toekomstgericht behoud.”

We waren erg onder de indruk van dit rapport! En zijn erg blij met deze positieve aandacht voor historische boerderijen.

Reacties zijn gesloten.